Log in

Vil du bidra i valgkampen 2021? - Valgkrets Aust-Agder

Agder SV

I valget i år trenger vi et sterkt SV for å få ned utslippene, få ned forskjellene og få vekk regjeringen! Målet er fremgang for SV, rødgrønt flertall og at Mirell Høyer-Berntsen kommer inn på Stortinget. For å få til det trenger vi alle bidrag, smått og stort. Alt hjelper! Her er noen spørsmål om hva du kanskje kan bidra med. Alt vil bli tilpasset smittesituasjonen, så svar som om vi er en situasjon hvor alt kan gjennomføres.

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Hva vil du bidra med?

Under er en oversikt over ulike oppgaver og aktiviteter vi trenger medlemmer til å gjøre i valgkampen. Hvor mye du kan og vil bidra er opp til deg.

Er det noe annet du vil bidra med?

Fyll inn eventuelle andre ting du kan tenke deg å bidra med i valgkampen

Når kan du hjelpe til?

Er det et politisk eller faglig tema du kan litt ekstra om?

Hvis du fører opp noe, vil vi gjerne høre fra deg og få innspill!

Er det et annet politisk eller faglig felt du kan litt ekstra om?

Dersom ingen av alternativene over passet kan du fylle inn her

Vil du bidra i en gruppe?

Vi vil forsøke å sette i gang noen grupper med folk til å bidra til valgkampen. Det kan være det blir ulike grupper i de ulike lokallagene. Kan du tenke deg å være i en slik gruppe? Alle bidrag trengs, små og store. Kanskje har du lyst til å lede en slik gruppe også? De forskjellige gruppene gjør forskjellige ting, du kan velge en gruppe selv om du ikke ønsker å gjøre alle tingene som står nevnt.

Alliansegrupper

Vi trenger folk som kan holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjoner vi deler syn med. Dersom du vil være med i ei alliansegruppe, kryss av under for hvilke organisasjoner/miljøer du har kontakter i og ønsker å jobbe med. Det er selvfølgelig frivillig å svare på dette spørsmålet.

Har du noe du vil legge til?

Har vi glemt noe, har du gode ideer, eller noe du bare vil utdype? Skriv her!

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Agder SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy