Log in

Bli med i valgkampen i valgkrets Møre og Romsdal!

Møre og Romsdal SV

I Møre og Romsdal SV har vi et mål om å få Birgit på Tinget, og til det trenger vi din hjelp! Med flere gode målinger der Birgit er inne, ser vi at dette er mulig, men vi må jobbe beinhardt, og være synlige, imøtekommende og tydelige helt fram til valgdagen. Sammen skal vi jobbe for at utslippene skal ned, forskjellene skal ned og at Norge skal få en ny regjering. Dette klarer vi ikke uten våre fantastiske frivillige! Vil du bli en av dem? Alt vil bli tilpasset smittesituasjonen, så svar som om vi er en situasjon hvor alt kan gjennomføres. Registrer deg her:

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Når kan du hjelpe til?

Hvilket lokallag/kommune kan du være aktiv?

Hva vil du bidra med?

Er det noe vi har glemt, som du kunne tenke deg å bidra med?

Kan du bidra økonomisk?

I denne valgkampen blir synlighet avgjørende siden vi ikke kan snakke med mennesker i like stor grad. Synlighet i form av annonsering, reklamer på kollektivtrafikken og brosjyreutsendelsesr er dessverre svært dyr, så derfor tas små og store bidrag imot med stor takk!

Telefonnummer

Legg gjerne igjen ditt telefonnummer, slik at vi kan nå deg enklest mulig.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Møre og Romsdal SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy