Log in

Bli med i valgkampen

Troms SV

Høstens valg blir viktig for å få gjennomslag for en politikk for de mange – ikke for de få. Vi trenger din hjelp for å få sterke SV-stemmer inn i kommunestyrer og fylkesting over hele Norge.

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Hva vil du bidra med?

(Under er en oversikt over ulike aktiviteter du kan bidra med i valgkampen. Flere svar er mulig)

Når på dagen kan du hjelpe til?

(Flere svaralternativer mulig)

Lokallag

(Hvilket lokallag tilhører du?)

Telefonnummer

Legg gjerne igjen ditt telefonnummer, slik at vi kan gi deg mer informasjon om hvordan du kan bidra

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Troms SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy