Log in

Bli med i valgkampen, valgkrets Sogn og Fjordane!

Vestland / Bergen SV

I SV i Sogn og Fjordane har vi eit mål om å få Hege Lothe på Stortinget, tjue år etter at Heidi Grande Røys vart vald inn som den fyrste SV-aren frå fylket. Difor treng vi di hjelp! Det har kome fleire gode målingar og vi har eit godt utgangspunkt. Vi må greie å vere synlege, imøtekomande og tydelege heilt fram til valdagen. Saman skal vi arbeide for at utsleppa skal ned, forskjellane skal ned og Noreg skal få ei ny regjering. Det klarar vi ikkje utan våre fantastiske frivillige! Vil du vere ein av dei? Alt vi gjer vil bli tilpassa smittesituasjonen der og då. Svar difor som om vi kan gjennomføre alt. Registrer deg her:

Vil du bidra i valkampen til SV?

Når kan du hjelpe til?

Kva for lokallag / kommune kan du vere aktiv?

Kva vil du bidra med?

Alliansegruppe

Vi trenger folk som kan halde seg oppdatert på kva som skjer i organisasjonar vi dele syn med. Dersom du vil vere med i ei alliansegruppe, på eit av de politiske områda under knytt til organisasjon /miljø du har verv eller kontakt med.

Kan du bidra økonomisk?

I denne valkampen er det avgjerande at SV er synlege fordi vi ikkje kan møte menneske direkte i like stor grad som før.Annonsering og reklame, enten det er på Facebook, nettsider, aviser eller andre stadar er dessverre svært dyr, så derfor tek vi imot små og store bidrag med stor takk!

Telefonnummer

Legg gjerne inn ditt telefonnummer, slik at vi enklare kan nå deg

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vestland / Bergen SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy