Log in

Bli med i valgkampen i valgkrets Hordaland!

Vestland / Bergen SV

I SV i Hordaland har vi et mål om å få to på Stortinget, og til det trenger vi din hjelp! Med mange gode målinger bak oss har vi et fantastisk utgangspunkt, men vi må klare å stå løpet ut og være synlige, imøtekommende og tydelige helt fram til valgdagen. Sammen skal vi jobbe for at utslippene skal ned, forskjellene skal ned og at Norge skal få en ny regjering. Dette klarer vi ikke uten våre fantastiske frivillige! Vil du bli en av dem? Alt vil bli tilpasset smittesituasjonen, så svar som om vi er en situasjon hvor alt kan gjennomføres. Registrer deg her:

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Når kan du hjelpe til?

Hvilket lokallag/kommune kan du være aktiv?

Hva vil du bidra med?

Alliansegruppe

Vi trenger folk som kan holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjoner vi deler syn med. Dersom du vil være med i en alliansegruppe, på et av de politiske områdene under knyttet til organisasjoner/miljøer du har verv eller kontakter i.

Kan du bidra økonomisk?

I denne valgkampen blir synlighet avgjørende siden vi ikke kan snakke med mennesker i like stor grad. Synlighet i form av annonsering, reklamer på kollektivtrafikken og brosjyreutsendelsesr er dessverre svært dyr, så derfor tas små og store bidrag imot med stor takk!

Telefonnummer

Legg gjerne igjen ditt telefonnummer, slik at vi kan nå deg enklere

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vestland / Bergen SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy