Log in

Bli med i valgkampen – Valgkrets Sør-Trøndelag

Trøndelag SV

I valget i år trenger vi et sterkt SV for å få ned utslippene, få ned forskjellene og få vekk regjeringen! Målet er fremgang for SV, rødgrønt flertall og at Lars Haltbrekken blir gjenvalgt på Stortinget. For å få til det trenger vi alle bidrag, smått og stort. Alt hjelper! Her er noen spørsmål om hva du kanskje kan bidra med. Alt vil bli tilpasset smittesituasjonen, så svar som om vi er en situasjon hvor alt kan gjennomføres.

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Hva vil du bidra med?

Under er en oversikt over ulike oppgaver og aktiviteter vi trenger medlemmer til å gjøre i valgkampen. Hvor mye du kan og vil bidra er opp til deg.

Er det noe annet du vil bidra med?

Fyll inn eventuelle andre ting du kan tenke deg å bidra med i valgkampen

Når kan du hjelpe til?

Er det et politisk eller faglig tema du kan litt ekstra om?

Hvis du fører opp noe, kan det hende at vi spør deg om råd!

Er det et annet politisk eller faglig felt du kan litt ekstra om?

Dersom ingen av alternativene over passet kan du fylle inn her

Vil du bidra i en gruppe?

Vi lager noen grupper med folk til å bidra til valgkampen. Er det en slik gruppe du kan tenke deg å være med i? Alle bidrag trengs, små og store. De forskjellige gruppene gjør forskjellige ting, du kan velge en gruppe selv om du ikke ønsker å gjøre alle tingene som står nevnt.

Alliansegruppe

Vi trenger folk som kan holde seg oppdatert på hva som skjer i organisasjoner vi deler syn med. Dersom du vil være med i alliansegruppen, kryss av under for hvilke organisasjoner/miljøer du har kontakter i og ønsker å jobbe med.

Hvilket lokallag/kommune tilhører du?

Velg det lokallaget du tilhører, eller kommunen du bor i dersom det ikke er lokallag i din kommune

Telefonnummer

Legg gjerne igjen ditt telefonnummer, slik at vi kan nå deg enklest mulig

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Trøndelag SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy