Log in

Bli med i valgkampen 2023

Oslo SV

Meld deg som aktivist!

Oslo SV har vi et mål om å få flertall for et fortsatt rødgrønt byråd, øke vår oppslutning og beholde eller øke antall folkevalgte i bystyret og i alle bydeler. Til det trenger vi din hjelp! Med mange gode målinger bak oss har vi et fantastisk utgangspunkt, men vi må klare å stå løpet ut og være synlige, imøtekommende og tydelige helt fram til valgdagen. Utslippene skal ned, forskjellene skal ned og SV skal fortsette å styre byen i riktig retning. Dette klarer vi ikke uten våre fantastiske frivillige! Vil du bli en av dem? Registrer deg her:

La oss bli bedre kjent!

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Hvor mye vil du bidra?

Når kan du hjelpe til?

Her kan du velge flere alternativer.

Hva vil du bidra med?

Her kan du velge flere alternativer.

Er det noe vi har glemt?

Har du kanskje noen andre kunnskaper og ferdigheter som du kan bidra med i SV? Da kan du skrive det her.

Kan du bidra økonomisk?

I denne valgkampen blir synlighet avgjørende siden vi ikke kan snakke med mennesker i like stor grad. Synlighet i form av annonsering, reklamer på kollektivtrafikken og utsendelser av flyers er dessverre svært dyre, så derfor tas små og store bidrag imot med stor takk!

Mobilnummer

Hvilken bydel bor du i?

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Oslo SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy