Log in

Oslo SVs politiske grupper

Oslo SV

Oslo SV har en rekke politiske grupper som er åpne for medlemmer som har kunnskaper eller vil lære mer om ulike felt. Meld deg på her for å bli med i en av gruppene og bli med å utvikle SVs politikk.

Formålet med de politiske gruppene

Gruppene skal være et tilbud til folk som først og fremst er opptatt av eller har kompetanse på et spesielt saksfelt. Gruppene skal også bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt. Det er også gruppenes oppgave å holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innenfor sitt kompetanseområde.

Påmelding til gruppene

Meld deg på en eller flere grupper her.

Vil du være aktiv eller passiv medlem av gruppa?

Har du kompetanse på feltet som kan være nyttig for SV?

Alle er velkommen til å delta i gruppene uavhengig av bakgrunn - men si gjerne ifra om du har spesiell kompetanse her (ikke før opp sensitiv informasjon).

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Oslo SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy