Log in

Bli med i Oslo-valgkampen!

Oslo SV

I Oslo SV har vi et mål om å få tre på tinget, og til det trenger vi din hjelp! Med mange gode målinger bak oss har vi et fantastisk utgangspunkt, men vi må klare å stå løpet ut og være synlige, imøtekommende og tydelige helt fram til valgdagen. Sammen skal vi jobbe for at utslippene skal ned, forskjellene skal ned og at Norge skal få en ny regjering. Dette klarer vi ikke uten våre fantastiske frivillige! Vil du bli en av dem? Registrer deg her:

La oss bli litt bedre kjent!

Vil du bidra i SVs valgkamp?

Hvor mye vil du bidra?

Når kan du hjelpe til?

Her er det mulig å krysse av flere alternativ.

Hva vil du bidra med?

Her kan du velge flere alternativer.

Er det noe vi har glemt?

Har du kanskje noen andre kunnskaper og ferdighet som du kan bidra med i SV? Da kan du skrive det her.

Kan du bidra økonomisk?

I denne valgkampen blir synlighet avgjørende siden vi ikke kan snakke med mennesker i like stor grad. Synlighet i form av annonsering, reklamer på kollektivtrafikken og brosjyreutsendelsesr er dessverre svært dyr, så derfor tas små og store bidrag imot med stor takk!

Personalia

Mobilnummer

Bydel

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Oslo SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy