Log in

Medlemsundersøkelse Oslo SV

Oslo SV

Kjære medlem

Oslo SVs over 3000 medlemmer er den viktigste ressursen partiet har, og vi vet at det er stor kompetanse og erfaring hos våre medlemmer. Du, og din mening, er viktig for Oslo SV. Derfor lurer vi på hva du synes er mest spennende? Hva du helst vil gjøre? Har du lyst til å stå i rampelyset eller er du god på å fikse og ordne? Hvor vil du helst være, hva kan du bidra med og hva savner du? Ingenting er for stort eller for lite. Og som alltid er det vår felles innsats som til syvende og sist avgjør hvor mye vi kan endre sammen. Gjennom å svare på denne undersøkelsen bidrar du til at Oslo SV blir et sterkere parti, og kanskje får du også ideer til hvordan du kan engasjere deg i partiet. Undersøkelsen tar om lag 15 minutter å besvare, og det er fullt mulig å hoppe over et spørsmål hvis du ikke vil svare.

Om deg

Vi ønsker å være sikre på at den informasjonen vi har om deg i medlemsregisteret er korrekt.

Navn

Gateadresse

Postnummer

Poststed

Telefonnummer

E-post

Hvilken bydel bor du i?

Fødselsdato

Nåværende yrke

Utdanning

Ditt engasjement

Her ønsker vi å få vite hva du vil få ut av ditt medlemskap i SV.

Hvor ofte kan du tenke deg å være aktiv i SV?

Kryss av for det svaret som passer best for deg.

Ønsker du en introduksjon til organisasjonen?

Vi vil gjerne bidra til at du blir bedre kjent med SV. Uansett om du er nyinnmeldt, eller har vært medlem en stund, ønsker vi å gjøre det enklere for deg å bli involvert i lokallag og fylkeslag. Velg alternativet som passer deg best.

Hvilke aktiviteter kunne du ønske at vi hadde i Oslo SV?

Politiske spørsmål

Dersom vi vet hva du er mest interessert i, sender vi deg gjerne relevant informasjon om temaene, invitasjoner og lignende.

Hvilke spørsmål interesserer deg blant tema vi har grupper på?

Velg de temaene som interesserer deg. Du kan selvfølgelig velger flere. Vi har ikke grupper på alle disse feltene per dags dato, men er interessert i å høre hva medlemmer etterspør.

Politikkområder vi ikke har grupper på?

Andre politikkområder som ikke nevnes over?

Hva ønsker du å gjøre?

Vi vil gjerne vite hvilke aktiviteter du er mest interessert i å delta på. Merk av så mange du vil. Hvis det du er god på eller interessert i mangler, setter vi pris på om du legger det inn i feltet under "vil du gjøre noe annet?"

Hva vil du bidra med?

Har du noen andre kunnskaper og ferdigheter som du vil bidra med i SV: Hvilke?

Hva trenger du for å være aktiv i Oslo SV?

Beskriv forholdene som vil være nødvendig for at du skal kunne være aktiv i Oslo SV eller i din bydel - slik at vi bedre kan tilrettelegge.

Folkevalgt eller tillitsvalgt?

Valg av tillitsvalgte skjer på årsmøtet. Nominasjonsmøtet velger kandidater til lister for folkevalgte verv. Kryss gjerne av her dersom du er interessert i å stå på liste eller være kandidat til styreverv. Da sender vi din kontaktinfo til valgkomiteen og / eller nominasjonskomiteen.

Er du aktuell for verv i SV?

Bli med i en politisk arbeidsgruppe

Mye av arbeidet til Oslo SV utføres i de politiske gruppene våre. De politiske gruppene skal være et tilbud til folk som først og fremst er opptatt av, eller har kompetanse på et spesielt saksfelt. De skal også bidra til debatt, nettverksbygging og økt kunnskap og aktivitet i partiorganisasjonen på sitt saksfelt, og holde kontakt med organisasjoner og fagmiljøer innen sitt kompetanseområde.

Vil du delta i en arbeidsgruppe?

Merk så mange du vil. Hvis du mener at det mangler en arbeidsgruppe kan du gjerne foreslå nye.

Savner du en arbeidsgruppe?

Fyll ut hvis du har noen ide om en arbeidsgruppe som du ønsker eksisterte.

Hvilke organisasjoner er du aktiv i?

I valgkampen blir vi vanligvis invitert til over 100 debatter i regi av en rekke organisasjoner, og det kan være nyttig for oss å vite om medlemmer som også er aktive i disse organisasjonene. Før opp organisasjoner du er aktiv i, og som du tror SV kan samarbeide med.

Kan du støtte Oslo SV økonomisk?

Oslo SV finansieres blant annet av mange små donasjoner fra medlemmer og sympatisører. Hver kroner du kan gi oss er til stor nytte. Selv et lite bidrag.

Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli medlem?

Du kan enkelt verve nye medlemmer ved å gå inn på: https://www.sv.no/bli-medlem/

Slik kan Oslo SV kontakte meg om undersøkelsen

All øvrig medlemsinformasjon vil som tidligere bli sendt på e-post.

Jeg ønsker å bli kontaktet per:

Flere alternativer er mulig.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Oslo SV in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy