Log in

Valgkampundersøkelse

SV Test

Valgkampundersøkelse

Vi trenger deg i valgkampen. Vi vet at det finnes masse kunnskap, erfaring, og engasjement hos våre medlemmer og sympatisører. Dette vil vi gjerne dra nytte av. Hva vil du helst gjøre? Vil du snakke med velgere, eller vil du helst hjelpe til med logistikk og praktiske ting? Ingen oppgaver er for store eller små. Vår kollektive innsats avgjør hvor mye vi kan forandre, gjennom å svare på undersøkelsen gjør du SV sterkere i valget. Kanskje får du også nye ideer om hvordan du ønsker å engasjere deg. Selv om du ikke tror du kan være aktiv i valgkampen, fyll gjerne ut undersøkelsen.

Kan du gjøre en innsats i valgkampen?

Hva kan du bidra med i valgkampen?

Velg gjerne mer en ett alternativ.

Annet? Skriv her:

Vi kan ikke garantere at alle får bidra på akkurat den måten de ønsker, men skriv gjerne så prøver vi å ta hensyn til kompetanse og ønsker som finnes i lokallaget.

Hvilke av disse aktivitetene har du lyst til å bli med på?

Velg gjerne mer en ett alternativ.

Kan du være aktiv på hverdager og i så fall når?

Velg gjerne mer en ett alternativ.

Hvis ja, hvilke dager passer best?

Velg gjerne mer en ett alternativ.

Kan du være aktiv i helger?

Hvor vil du helst delta på aktiviteter?

Vi deler opp aktiviteter i nord og sør, velg en eller begge.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

The survey will be submitted anonymously. Unless you have included personal information in the responses, the organization will not be able to trace the responses to you.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by SV Test in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy