Log in

Medborgarmöten

Vänsterpartiet Västerbotten

Vi möter invånare i Umeås stads- och kommundelar, bjuder på kaffe och informerar om vår politik. Vi delar även ut vår tidning Vänstern i Umeå i närområdets brevlådor.