Log in

Medlemsmöte

Vänsterpartiet Västerbotten

Vänsterpartiets medlemsmöten är öppna för alla medlemmar. Är du ännu inte medlem men nyfiken på att bli det, så är du också välkommen. Mötena äger vanligtvis rum en måndag i månaden. På mötena diskuterar vi och beslutar om politik, aktiviteter, val, och annat. Varje möte har olika teman, gäster, eller aktiviteter. Mer om detta kan du läsa i vårt medlemsmail Medlemsnytt. Välkommen!