Log in

Vänstern i Umeå - Tidningsredaktionen

Vänsterpartiet Västerbotten

Vänstern i Umeå är vår egen tidning som vi delar ut i stan. Redaktionsgruppens uppgift är att ta fram texter och bilder till halva tidningens innehåll. Resten fixas av partiet centralt. På redaktionsmötena bestämmer vi innehållet i tidningen, diskuterar bilf/foto samt fördelar ansvar över uppgifter som behöver göras. Välkommen!