Log in

Medlemsenkät

Vänsterpartiet Kronoberg län

Medlemsenkät

Vi vet att det finns stor kunskap och mycket erfarenhet hos våra medlemmar. Kunskap, erfarenhet och engagemang som skulle kunna bidra till vår verksamhet. Därför genomför vi en medlemsenkät för att bättre kunna planera och erbjuda verksamhet som passar alla medlemmar. Vi vill be dig att svara på medlemsenkäten och fundera på vad du är intresserad av. Vilka frågor tycker du är mest spännande? Vad vill du helst göra? Vill du stå i rampljuset, eller vill du hellre fixa och ordna. Var vill du helst vara med, vad kan du bidra med och vad saknar du? Inget är för stort eller för litet. Våra gemensamma insatser avgör hur mycket vi tillsammans kan förändra. Genom dina svar hjälper du Vänsterpartiet Kronoberg att bli en starkare organisation och förhoppningsvis får du idéer på hur du vill engagera dig. Även om du redan fyllt i en enkät för något år sedan ber vi dig fylla i denna som därmed uppdaterar vår information – och vem vet, kanske har du fått några nya tankar och idéer sedan dess.

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kön

Sysselsättning

Arbetsplats/skola

Fackförening

Utbildning

Vilka kunskaper och färdigheter har du som du skulle vilja använda och bidra med?

Vilka förutsättningar skulle behövas för att du ska kunna bli aktiv i Vänsterpartiet?

Vilka språk utöver svenska talar du väl?

Vad vill du?

Det är inte alltid lätt att veta vad man kan göra eller hur man hittar in i en organisation. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt och komma med. Kryssa i det/de alternativ som intresserar dig (du kan välja flera).

Hur vill du träffas?

Vilka politiska frågor är du intresserad av?

Övrigt/annat?

Utåtriktat arbete

Annat utåtriktat arbete?

Kommunikationsarbete

Annat kommunikationsarbete?

Organisering/kampanjansvar

Annat organisationsarbete?

Politiska uppdrag

Övrigt

Delta i studiecirklar. Om vad?:

Annat?

Jag vill engagera mig i Vänsterpartiet...

Jag vill engagera mig i...

Jag vill helst bli kontaktad via

Vilken typ av aktiviteter och verksamheter saknar du i Vänsterpartiet?

Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller bli bra på?

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

The survey will be submitted anonymously. Unless you have included personal information in the responses, the organization will not be able to trace the responses to you.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vänsterpartiet Kronoberg län in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy