Log in

Medlemsenkät 2019

Vänsterpartiet Gävle

Enkät ut till samtliga medlemmar inför uppstart Zetkin

Vänsterpartiet Gävle

Du behövs i Vänsterpartiet. Vi vet att det finns stor kunskap och mycket erfarenhet hos våra medlemmar. Kunskaper, erfarenheter och engagemang som vi gärna vill dra nytta av. Vilka frågor tycker du är mest spännande? Vad vill du helst göra? Vill du stå i rampljuset, eller vill du hellre fixa och ordna. Var vill du helst vara med, vad kan du bidra med och vad saknar du? Inget är för stort eller för litet. Alla våra gemensamma insatser avgör hur mycket vi tillsammans kan förändra. Genom dina svar hjälper du Vänsterpartiet Gävle att bli en starkare organisation och förhoppningsvis får du idéer på hur du vill engagera dig. Även du som just nu föredrar att vara stödmedlem får gärna ta lite tid och fylla i enkäten.

Förnamn

Efternamn

Stadsdel

När vi anordnar aktiviteter i din stadsdel kan vi enkelt ta kontakt med dig om du skulle vilja hjälpa till.

Vilka språk talar du?

Vilka språk (utöver svenska och engelska) talar du väl?

Om du pratar en annat språk, skulle du vara intresserad av att tolka/översätta från svenska?

Hur ofta vill du/kan du vara aktiv?

Vill du stödja Vänsterpartiet Gävle med några tior?

Vänsterpartiet i Gävle finansieras bland annat med många små donationer från medlemmar och sympatisörer. Varje krona du kan ge oss gör stor nytta. Även ett litet bidrag. Om du bidrar med 50 kr/mån får du en exklusiv gåva.

Vill du få någon introduktion till organisationen?

Kryssa i flera alternativ om du är intresserad av mer än en typ av introduktion.

Vad vill du göra?

Vi vill veta vilka politiska aktiviteter du är mest intresserad av att delta i. Kryssa för de områden som intresserar dig mest. Kryssa för så många du vill.

Utåtriktat arbete

Det är viktigt att vi syns och finns i många olika sammanhang. Du kan självklart välja flera alternativ.

Vill du hjälpa till att sätta upp material från Vänsterpartiet på en anslagstavla i din närhet?

När det kommer ny information från Vänsterpartiet som vi vill ska synas i samhället kan vi skicka materialet på post till dig om du inte har möjlighet att skriva ut. Materialet kan sättas upp på anslagstavlor eller t.ex. en magnettavla. Du kan få låna en häftpistol.

Organiserings-/kampanjansvar

Det behövs alltid fler som vill ta ansvar för stora och små aktiviteter, på egen hand eller tillsammans med andra.

Politiska uppdrag

Val av våra parlamentariska representanter genomförs på årsmöte och medlemsmöten och bereds av valberedningen. Fyll i här om du är intresserad av sådana uppdrag så blir det enklare för valberedningen att hitta dig.

Övrigt

Övriga områden jag är intresserad av att engagera mig i.

Vill du göra något annat?

Fyll på med andra idéer och aktiviteter som du skulle vilja ägna dig åt

Delta i arbetsgrupp

Mycket av arbetet i Vänsterpartiet Gävle bedrivs i mindre arbetsgrupper. Vill du delta i en arbetsgrupp? Kryssa för så många du vill. Om du tycker att en arbetsgrupp saknas får du gärna föreslå nya.

Saknar du någon arbetsgrupp?

Fyll i om du har någon idé på en arbetsgrupp som du skulle vilja fanns i Vänsterpartiet Gävle

Vilken typ av aktiviteter saknar du i Vänsterpartiet Gävle?

Behöver du barnpassning?

Har du barn som ibland behöver passas för att du ska kunna engagera dig?

Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller bli bra på?

Vilka föreningar är du aktiv i?

Lista föreningar som du är medlem i och som du tycker att Vänsterpartiet skulle kunna samarbeta med.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vänsterpartiet Gävle in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy