Log in

Medlemsenkät 2022 - Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö

Introduktion

Ju mer vi vet vad våra medlemmar är intresserade av och bra på, desto bättre kan vi planera vår verksamhet. Därför ber vi dig att lägga en kort stund på att fylla i hela enkäten. Informationen vi samlar in kommer endast användas i Vänsterpartiets interna verksamhet och kommer inte lämnas ut till tredje part. Tack! malmo@vansterpartiet.se or 040-19 27 87 If you prefer to fill in the questionnaire in english, click here: https://www.zetk.in/o/1/surveys/605

Personlig info

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-post

Födelseår

Behöver du barnpassning?

Vilket språk förutom svenska, vill du bli kontaktad på?

Yrke och kompetens

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Ange yrke och arbetsplats/Utbildning och skola

Är du medlem i ett fackförbund?

Vilket fackförbund tillhör du?

Har du ett fackligt uppdrag?

Behärskar du andra språk än svenska?

Markera de språk du behärskar i tal eller/och skrift.

Andra språkfärdigheter

Engagemang i föreningslivet

Här skulle vi vilja veta mer om vilka föreningar och andra intresseorganisationer som du regelbundet är är aktiv i.

Är du aktiv i någon annan organisation?

Ange namn på förening/arna du är aktiv i.

Hur ofta vill du vara aktiv i Vänsterpartiet?

Kryssa i ett alternativ

Är du intresserad av att gå en kurs eller utbildning hos Vänsterpartiet?

Välj gärna flera alternativ.

Organisering/kampanjansvar

Hur vill du vara aktiv?

Vill du vara aktiv i en av våra kampanjgrupper?

Vilken arbetsgrupp skulle du vilja vara en del av?

Välj gärna flera alternativ.

Jag vill vara aktiv i en stadsdelsgrupp

Kan du tänka dig att delta i något av nedanstående?

Välj gärna flera alternativ.

Kan du tänka dig att bidra med något av nedanstående?

Välj gärna flera alternativ.

Annat kommunikationsarbete

Har du en kunskap eller färdighet du vill dela med dig av till Vänsterpartiets verksamhet?

(Tex spelar ett instrument, redigerar film, fotograferar)

Vilka typer av aktiviteter saknar du i Vänsterpartiet?

Jag är beredd att kandidera till ett förtroendeuppdrag!

Politiska frågor: Är det någon politisk fråga som engagerar dig i synnerhet?

Välj den eller de politiska frågor som engagerar dig särskilt.

Finns det en annan politisk fråga än de ovanstående som du brinner för, så kan du nämna den här.

Läser du Vänsterpartiet Skånes medlemstidning Folkviljan?

Om du är ny medlem kan du ignorera denna fråga

Kan du tänka dig att skänka pengar till Vänsterpartiet? Om du har möjlighet att bidra med några kronor då och då så stärker det Vänsterpartiets arbete för ett mer jämlikt, solidariskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Finns det något annat du vill framföra till oss i Vänsterpartiet Malmö?

Varför inte skicka en hälsning :)

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vänsterpartiet Malmö in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy