Log in

Medlemsenkät

Vänsterpartiet Malmö

Du behövs i Vänsterpartiet. Vi vet att det finns stor kunskap och mycket erfarenhet hos våra medlemmar. Kunskaper, erfarenheter och engagemang som vi gärna vill dra nytta av. Vilka frågor tycker du är mest spännande? Vad vill du helst göra? Vill du stå i rampljuset, eller vill du hellre fixa och ordna. Var vill du helst vara med, vad kan du bidra med och vad saknar du? Inget är för stort eller för litet. Alla våra gemensamma insatser avgör hur mycket vi tillsammans kan förändra. Genom dina svar hjälper du Vänsterpartiet Malmö att bli en starkare organisation och förhoppningsvis får du idéer på hur du vill engagera dig. Även om du redan fyllt i en enkät för något år sedan ber vi dig fylla i denna som därmed uppdaterar vår information – och vem vet, kanske har du fått några nya tankar och idéer sedan dess. Även du som just nu föredrar att vara stödmedlem får gärna ta 15 minuter och fylla i enkäten.

Förnamn

Efternamn

C/O-adress (om någon)

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Mobilnummer

E-mail

Kön

Födelseår

Nuvarande yrke/sysselsättning

Arbetsplats/skola

Fackförbund

Vilket fackförbund tillhör du (om något)?

Utbildning

Vilka kunskaper och färdigheter kan du bidra med?

Vad behöver du för att bli aktiv?

Beskriv vilka förutsättningar som skulle behövas för att du ska kunna aktivera dig i Vänsterpartiet Malmö.

Vilka språk talar du?

Vilka språk (utöver svenska och engelska) talar du väl?

Hur ofta vill du vara aktiv?

Kan du stödja Vänsterpartiet Malmö med några tior?

Malmövänstern finansieras bland annat med många små donationer från medlemmar och sympatisörer. Varje krona du kan ge oss gör stor nytta. Även ett litet bidrag.

Ny eller nygammal medlem?

Det är inte alltid lätt att veta vad man kan göra eller hur man hittar in i en organisation. Vi hjälper dig gärna hitta rätt och komma med. Låt oss ta en fika tillsammans!

Vill du få någon introduktion till organisationen?

Kryssa i flera alternativ om du är intresserad av mer än en typ av introduktion.

Politiska frågor

Om vi vet vilka politiska frågor du är mest intresserad av kan vi skicka relevant information, inbjudningar och dylikt.

Vilka frågor intresserar dig?

Kryssa för de områden/frågor som intresserar dig (du kan välja flera). När vi gör utskick försöker vi göra det i första hand baserat på vad du är intresserad av.

Vad vill du göra?

Vi skulle vilja veta vilka politiska aktiviteter du är mest intresserad av att delta i. Kryssa för de områden som intresserar dig mest. Kryssa för så många du vill – om det du är bra på saknas kan du skriva det i fritextfältet under "Vill du göra något annat?".

Utåtriktat arbete

Organisering/kampanjansvar

Det behövs alltid fler som vill ta ansvar för stora och små aktiviteter, på egen hand eller tillsammans med andra.

Kommunikationsarbete

Politiska uppdrag

Val av våra parlamentariska representanter genomförs på årsmötet och medlemsmöten och bereds av valberedningen. Fyll i här om du är intresserad av sådana uppdrag så blir det lättare för valberedningen att hitta dig.

Övrigt

Vill du göra något annat?

Fyll i andra idéer på aktiviteter som du skulle vilja ägna dig åt.

Delta i arbetsgrupp

Mycket av Vänsterpartiet Malmös arbete bedrivs i mindre arbetsgrupper. Vill du delta i en arbetsgrupp? Kryssa för så många du vill, om du tycker att en arbetsgrupp saknas får du gärna föreslå nya.

Jag vill vara aktiv i en stadsdelsgrupp

Arbetsgrupper

Kampanjgrupper

Dessa grupper är bara aktiva under delar av året, i samband med olika händelser och arrangemang.

Saknar du någon arbetsgrupp?

Fyll i om du har någon idé på en arbetsgrupp som du skulle önska fanns.

Jag vill helst bli kontaktad via

Välj ett eller flera alternativ.

Vilken typ av aktiviteter saknar du i Vänsterpartiet?

Behöver du barnpassning?

Har du barn som behöver passas för att du ska kunna engagera dig?

Finns det något du skulle vilja lära dig mer om eller bli bra på?

Vilka föreningar är du aktiv i?

Lista föreningar som du är medlem i och som du tycker att Vänsterpartiet skulle kunna samarbeta med.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vänsterpartiet Malmö in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy