Log in

Medlemsenkät inför valrörelsen 2018

Vänsterpartiet Skåne

Till dig som är medlem i Vänsterpartiet Skåne och bor utanför Malmö, Lunds, Landskrona och Helsingborgs kommuner (eftersom partiföreningarna där genomför egna enkäter).

Det finns stor kunskap och mycket erfarenhet hos Vänsterpartiets medlemmar. Kunskaper, erfarenheter och engagemang som vi gärna vill dra nytta av i valrörelsen 2018 och även i arbete efter valet. Därför genomför vi denna medlemsenkät för att bättre kunna planera en valrörelse och även ett eftervalsarbete där alla medlemmar som vill kan bidra på ett eller annat sätt. Vi vill därför be dig att sätta dig en stund med medlemsenkäten och fundera på vad du är intresserad av. Vilka frågor tycker du är mest spännande? Vad vill du helst göra? Vill du stå i rampljuset, eller vill du hellre fixa och ordna? Var vill du helst vara med, vad kan du bidra med och vad saknar du? Inget är för stort eller för litet. Den som inte har tid att komma på möten kan kanske dela partiets information på sociala medier eller sätta upp affischer om ett valmöte i sitt köpcentrum för att bara nämna ett par exempel. Alla insatser är värdefulla i arbetet för mer av jämlikhet och solidaritet mot borgerlighet och rasism. Det förenklar för oss om du svarar på enkäten digitalt. Du hittar den på vskane.se Du kan också fylla i pappersenkäten och posta i ett kuvert utan frimärke som du adresserar till: Vänsterpartiet Skåne, SVARSPOST 20593933, 214 00 Malmö

Om dig:

Förnamn?

Efternamn?

Adress?

Postnummer?

Ort?

Telefon?

Mobil?

Hur når vi dig enklast?

Kön

Nuvarande yrke/arbete?

Abetsplats/skola?

Fackförbund?

Har du fackligt uppdrag? I så fall vilket/vilka?

Är du aktiv i någon annan organisation?

Utbildning?

Kunskaper och färdigheter du har som du skulle vilja använda och bidra med i valrörelsen?

Vilka förutättningar skulle behöva vara uppfyllda för att du i större utsträckning än idag ska kunna delta på möten och andra gemensamma partiaktiviteter?

Talar du fler språk än svenska väl - i så fall vilka?

Vad vill du göra

Vi skulle vilja veta vilka politiska aktiviteter du är mest intresserad av att delta i under valrörelsen. Kryssa för de områden som intresserar dig mest (kyssa för så många du vill, om det du är bra på saknas går det att fylla på listan).

Till dig som är ny medlem

Vill du gå en endagskurs för nya medlemmar?

Är det någon/några politiska frågor som engagerar dig särskilt?

Är det något du tycker att Vänsterpartiet i Skåne särskilt ska satsa på i valrörelsen?

Utåtriktat arbete

Kan du tänka dig att delta i något av nedanstående (välj gärna flera alternativ)?

Kommunikationsarbete

Kan du tänka dig att delta i något av nedanstående (välj gärna flera alternativ)?

Organisering/kampanjansvar

Kan du tänka dig att delta i något av nedanstående (välj gärna flera alternativ)?

Kandidera till politiska uppdrag

Jag är beredd att kandidera till politiska uppdrag i (kryssa gärna för mer än ett alternativ):

Utbildning

Vill du delta i en utbildning kring valrörelsens huvudfrågor?

Övrigt

Är du beredd att delta i något av nedanstående (välj gärna mer än ett alternativ):

Under den närmaste tiden har jag möjlighet att delta i möten och andra partiaktiviteter

Under valrörelsen i augusti och början av september har jag möjlighet att delta

Något du vill lägga till?

Godkännande att uppgifterna lagras

OBS! I och med att du klickar på "Skicka in enkätsvar" eller på annat sätt lämnar svar till Vänsterpartiet Skåne på denna enkät godkänner du att Vänsterpartiet Skåne lagrar uppgifterna.

Choose how to sign

Sign using the name and e-mail address of the respondent, i.e. yourself or if you are submitting responses on behalf of someone else.

Accept the terms

When you submit this survey, the information you provide will be stored and processed in Zetkin by Vänsterpartiet Skåne in order to organize activism and in accordance with the Zetkin privacy policy.

Click to read the full Zetkin Privacy Policy