Log in

Studier & grupp/utskottsmöten HT 2018

Vänsterpartiet Malmö

Mycket av V Malmös verksamhet sker i våra arbetsgrupper och utskott. Här hittar du gruppernas möten och kan anmäla dig. Vi har också samlat grundstudierna för dig som är intresserad av Vänsterpartiet och vill gå en grundcirkel, en endagskurs eller en kvällsträff för att lära dig mer om Vänsterpartiets politik, ideologi och hur du kan engagera dig. Alla möten och kurser här är öppna och kostnadsfria även för dig som aldrig varit med förut. Välkommen!